معلم یک - ثبت اطلاعات مدرسین خصوصی کشور

 

وب سایت "معلم یک" بانک اطلاعاتی مدرسین کشور، در نظر دارد تا با ارائه امکان ثبت اطلاعات مدرسین کشور در تمامی رشته ها  پُلی میان دانش آموزان، دانشجویان، هنرجویان و مدرسین را برقرار سازد. مدرسین محترم میتوانند با ثبت اطلاعات خود در این وب سایت دسترسی دانش آموزان،دانشجویان و هنرجویان را به خود تسهیل نمایند و از مزایای ثبت نام در این وب سایت نیز بهره مند شوند. شایان ذکر است که ثبت اطلاعات مدرسین رایگان می باشد.

 

وب سایت "معلم یک" در قبال ارتباط مدرسین و کاربران هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد