چگونه دانش آموزان را به یادگیری تشویق کنیم؟

تشویق دانش آموزان به فراگیری و رسیدن آن ها به سطوح بالاتر چالشی برای بسیاری از معلمان تبدیل شده است.

 

درواقع هدف معلمانی که آموختن را تشویق می کنند، تربیت افرادی است که بهتر تحصیل کنند و برای آینده آماده شوند. برای تشویق یک دانش آموز برای یادگیری، معلمان باید وقت اضافه صرف کنند و هر دو(دانش آموز و معلم) در داخل و خارج از کلاس تلاش کنند.

 

در ادامه به نحوه تشویق دانش آموزان برای یادگیری می پردازیم. 

 

دستورالعمل ها: 

 

گام اول: 

انتظارات معلمان، دانش آموزان را برای رسیدن به موفقیت تحت فشار قرار می دهد. آن چه که از دانش آموزان انتظار دارید در ابتدای سال به آن ها بگویید. اهدافتان را از طریق نوشتن و آویختن در کلاس به آن ها اعلام کنید. 

 

گام دوم:

روش های آموزشی خود را زمان به زمان تغییر دهید. دانش آموزان بهترین پاسخ را به یک طیف گسترده ای از روش های تدریس از خود نشان می دهند. تغییر روشی که شما ارائه می دهید سخنرانی، نمایش ها، یادگیری مشارکتی و یادگیری اکتشافی است. این کمک می کند تا علاقه و توجه دانش آموزان در طول کلاس حفظ شود. 

 

گام سوم: 

ازعلاقه شخصی دانش آموزان برای توضیح یک ایده استفاده کنید. به دانش آموزان توجه کنید و در مورد موضوعاتی که آن ها را تحریک می کند یادداشت بردارید. 

فعالیت هایی را طرح ریزی کنید که اهداف تدریس شما را با علاقه مندی های آن ها ( دانش آموزان ) مرتبط سازد.

 

گام چهارم:

به دانش آموزان یاد دهید تا برای کارهای کلاس و زندگی خصوصیشان هدفی تنظیم کنند. این مهارت به آن ها درکلاس و در مدرسه و در آینده شغلی شان کمک می کند. دانش آموزانی که دارای هدف خوب، تنظیم زمان مهارت های توسعه عالی، مدیریت و مهارت های سازمانی دارند.

 

 

گام پنجم: 

آن چه که دانش آموزان در حال حاضر باید در مورد موضوع بدانند ارزیابی کنید. قبل از شروع آموزش در مورد یک موضوع، جلسه را با یک پرسش و پاسخ در مورد موضوع شروع کنید. آن چه که شما از جلسه کلاس فهمیدید برای تعیین نقطه شروع کلاس به کار ببندید. 

 

در حال آموزش، به دانش آموزانتان نگاه کنید اگر آن ها بی حوصله بودند یا اشتباه داشتند سؤالاتی را برای سنجش از آن ها بپرسید. اگر آن ها سؤالات را فهمیده بودند، پرسش های مشکل و پیچیده را برای دانش آموزانی که موضوع را درک نکرده اند، مرور کنید.

 

گام ششم: 

تکالیف کلاسی و آزمون ها را در یک شیوه به موقع درجه بندی کنید. به دانش آموزان فرصت تلاش بیشتری بدهید، تا آن ها به مرور مقالات و نوشته ها و تصحیح اشتباهات خود قبل از آزمون اصلی بپردازند. 

 

به دانش آموزانی که خوب کار کردند تبریک بگویید و آن هائی که در حد استانداردها نبودند تشویق کنید. تکالیف کلاسی دانش آموزان را مورد انتقاد و نکوهش قرار ندهید.

 

مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: مریم فروزان کیا