تعرفه تبلیغات سایت "معلم یک"

 

تعرفه تبلیغات در سایت به شرح زیر می باشد :

 

درج تبلیغ در صفحه اول سایت و تمامی صفحات سایت  درج تبلیغ در صفحه اول سایت درج تبلیغ در تمامی صفحات سایت به جز صفحه اول درج تبلیغ در صفحه ای خاص در وب سایت درج آیکن و تغییر رنگ در لیست مدرسین
2400 تومان به ازای هر روز 1700 تومان به ازای هر روز 1300 تومان به ازای هر روز 900 تومان به ازای هر روز 500 تومان به ازای هر روز

 

در صورت تمایل می توانید طراحی تبلیغات خود را به ما بسپارید. هزینه طراحی بسته به طرح مورد نظر شما دارد.

 

جهت درج آگهی یا طراحی طرح تبلیغاتی خود روی این متن کلیک کنید